“Si desitges aparèixer en aquesta galeria, hem imprès el teu treball amb anterioritat i la teva obra està referenciada o publicada a la xarxa en forma de web, blog, etc, envia’ns un màxim de 10 imatges, acompanyades d’una breu bio o CV, a més de l’enllaç on està publicat el teu treball.”