gap

La majoria dels nostres clients i amics accepten la nostra política d’encàrrec mínim de 50,00 € amb total normalitat.

Altres, confusos, creuen que a més del cost que tinguin les impressions, apliquem un recàrrec de 50,00 € i alguns (poquets) de vegades ens qüestionen el fet que els “obliguem” a fer una comanda d’aquest import quan només necessiten una impressió d’inferior cost.

Aquest és el motiu pel qual ens agradaria fer públic quin és el nostre punt de vista al respecte.

La nostra experiència i tracte amb els laboratoris fotogràfics professionals, ha fet que ens vulguem desmarcar el més possible d’ells. Entenem que nosaltres no treballem amb còpies fotogràfiques o simples reproduccions, sinó amb obres d’art. El concepte és totalment diferent. Treballar amb obres d’art, implica més cuidats, pulcritud i molta menys velocitat. De les nostres instal·lacions no surt cap impressió que no sigui físicament perfecta i el paper no mostri cap senyal d’imperfecció. En Hahnemühle ja ens coneixen per ser un dels clients que més imperfeccions o elements incrustats trobem en els seus papers. També és just afirmar el tracte exquisit rebut per la marca alemanya en el seu afany de millorar, substituint totes les incidències trobades fins al moment

Els laboratoris fotogràfics s’ajusten a uns mides específiques. L’artista que per exemple vol imprimir un treball a 31x41cm. en un laboratori tradicional, en passar un centímetre de l’estàndard fotogràfic de 30x40cm., l’obliguen a passar a la mida immediatament superior de, per exemple 40x50cm. amb el conseqüent pagament i pèrdua de paper que això suposa. El mateix succeeix en altres tallers d’impressió giclée, els quals es basen en formats DIN.

A GraficArtPrints donem total llibertat als artistes perquè les seves obres tinguin la mida que hagin triat. Les nostres tarifes (justes, creiem) es basen en preu per cm2. de paper servit. Treballem en bobines de grans dimensions i, depenent de les mesures personalitzades de cada artista, es produeixen unes pèrdues de paper que nosaltres assumim convençuts.

D’altra banda, la nostra tenacitat, il·lusió i control tècnic que posem en cada treball fa que posem una tarifa mínima per a la realització d’un treball. Tarifa mínima, que no suposa un recàrrec en cap cas, sinó que el compensem amb més obres impreses o més paper servit.

mailUn altre servei que diferencia GAP és la comunicació. En el nostre cas: escrita. La preferim abans que la telefònica, evitant així molts malentesos i moltes situacions com “abans deia blat, ara dic ordi”. Els nostres clients ja coneixen la nostra rapidesa, claredat i detall de les nostres comunicacions de correu electrònic. Aquest tipus de comunicació, és temps que dediquem als nostres clients. Un temps que val la pena emprar ja que és productiu i clarificant per portar a bon terme el procés.

DARRERS TREBALLS

DARRERES ENTRADES