Serveis d'Impressió Giclée © GraficArtPrints

Digitalització d’Obres d’Art

Una part del nostre treball, consisteix en la reproducció o digitalització d’obres d’art.

Amb l’ajuda d’equip en alta resolució, il·luminació professional i ull crític, aconseguim digitalitzacions tan fidels com els mateixos originals.

Els arxius digitals obtinguts, ens permeten realitzar impressions gilée a mides considerables com 100×150 cm. amb un detall exquisit.

Estudi de Digitalizació d'Obres d'Art a GraficArtPrints © GraficArtPrints

Estudi de Digitalització d’Obres d’art a GraficArtPrints

Sol·licitar Pressupost