Cada imatge rebuda o impresa a GraficArtPrints, ja sigui en forma d’arxiu digital, negatiu, transparència o obra original, és tractada amb total confidencialitat i amb la cura que tota obra d’art mereix.

GraficArtPrints no permetrà en cap cas imprimir imatges addicionals, sense l’autorització explícita de l’artista o agents autoritzats per aquest.

GraficArtPrints mantindrà emmagatzemats els arxius digitals tret que l’artista ens demani la destrucció dels mateixos. L’emmagatzematge d’arxius per la nostra part, és de gran utilitat per facilitar futures edicions amb la mateixa consistència de color. Aquest servei, gratuït per a l’artista, s’efectua de forma voluntària i no es pot considerar contractual per part de GraficArtPrints, podent rescindir aquest servei en qualsevol moment, sense previ avís.

L’enviament de qualsevol arxiu digital, negatiu, transparència o obra original, significa l’acceptació per part de l’artista que en cas fortuït d’accident o deteriorament, només significarà la substitució en igual quantitat de suport digital, negatiu, transparència o material físic. Exceptuant aquesta substitució material, queda exclosa qualsevol altra reclamació que pogués sorgir.

GraficArtPrints aplicarà un relleu en sec de garantia en la part inferior esquerra del paper imprès, sempre que estèticament sigui viable i només si l’artista ho sol·licita.

GraficArtPrints garanteix que en cada pas del procés d’impressió, s’utilitzen materials de la més alta qualitat disponibles al mercat.

GraficArtPrints no es pot fer responsable dels treballs finals, un cop abandonen les nostres instal·lacions, per causes mediambientals com l’aigua o la llum i degut a una manipulació, emmagatzematge o exposició incorrecta.