Serveis d'Impressió Giclée © GraficArtPrints

Permanència impressió giclée

La permanència de les impressions giclée depèn de varietat de factors, tintes i paper utilitzat, quantitat acumulativa d’exposició a la llum y grau de protecció davant les radiacions UV o agents contaminants presents en l’aire.

Per tant, tota obra exposada a la llum, hauria de ser emmarcada amb materials de qualitat museu i protegida amb un metacrilat, preferiblement amb filtre UV, amb el consegüent segellat en tot el seu perímetre per evitar l’entrada d’aire, humitat i contaminants.

Com a norma general es podria afirmar que la vida d’un giclée serà superior a la vida del seu propietari, sempre que es respectin unes mínimes cures a l’hora del seu manipulat, exposició o arxiu.

Resistència a l'aigua de la impressió giclée. © GraficArtPrints

Resistència a l’aigua dels papers fineart.

+ Info

Per a més informació, consulteu els darrers tests de permanència realitzats pels laboratoris Wilhelm Imaging Research, o descarregueu els següents PDFs:

Tests de Permanència

Altres Lectures