A GAP imprimim les vostres obres amb energia solar 100% renovable

Ens congratula informar-vos que, des de fa uns mesos, hem instal·lat una planta solar fotovoltàica, la qual ens proporciona energia suficient perquè a GAP imprimim els vostres treballs amb consum elèctric zero.

Sempre hem estat a favor de l’educació en el consum responsable i la sostenibilitat de la nostra casa de lloguer (La Terra). Finalment, els nostres gestors polítics –Gobierno de España de torn- a finals de l’any 2019 i segons  RD 244/2019, va derogar (per pressions de la UE) el surrealista «impost al Sòl» i la penalització a l’autoconsum solar al que estàvem sotmesos, podent finalment portar a terme el nostre anhelat projecte.

Malgrat la nostra planta solar és modesta i de recorregut recent, estem molt satisfets per la producció assolida fins ara de més de 1600 kWh i d’haver evitat abocar a l’atmosfera més d‘1 tonelada de CO2 a l’atmosfera.

En GAP imprimimos tus obras con energía solar 100% renovable

DARRERS TREBALLS

DARRERES ENTRADES