Termes d’Ús

El present espai web ha estat dissenyat i creat per informar dels serveis que ofereix GraficArtPrints, segons els Termes d’Ús que a continuació s’estableixen, en coformitat a la legalitat vigent, prohibint de forma expressa qualsevol tipus d’actuació en perjudici de  GraficArtPrints o terceres persones, tot reconeixent per part de l’usuari que el simple fet d’accedir al nostre web suposa haber llegit i acceptat les següents condicions.

Titularitat

El domini www.graficartprints.com, nom comercial de la empresa titularitat de Queralt Sunyer Torres amb NIF ES39359555T i amb domicili social a la Ctra. de Mata, 13, 08304 Mataró (Barcelona). Aquest espai web està dirigit al públic en general, interessat en els nostres serveis, el qual té dret de navegar lliurament amb les limitacions recullides en aquests Termes d’Ús.

Propietat

El present espai web és propietat intelectual de GraficArtPrints i els seus representants legals, els quals ostenten tots els drets d’ús i explotació. L’accés a aquest web o la utilització dels seus continguts no implica, en cap cas, cessió o llicència de drets de propietat intel·lectual i industrial, quedant prohibida, la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública o de qualsevol altra mena, per qualsevol procediment, de la totalitat o part dels continguts i elements integrants d’aquest espai web, llevat que expressament s’indiqui el contrari. La persona, persones o entitat jurídica que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de GraficArtPrints, serà responsable davant els Tribunals competents.

Responsabilitats

Malgrat GraficArtPrints s’esforçarà per mantenir l’exactitud del contingut d’aquest espai web, no pot garantir l’absoluta veracitat de totes les seves dades. Al mateix temps no es responsabilitza del mal ús que s’en pugui fer, ni de la garantia absoluta d’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys a sistemes informàtics, pel que no ens podem responsabilitzar dels perjudicis ocasionats per aquesta causa.

Disputes

GraficArtPrints es reserva el dret de modificar aquests Termes d’Ús a la seva conveniencia respectant sempre la normativa legal. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir de l’aplicació dels següents Termes d’Ús, s’aplicarà la legislació espanyola i hauran de ser tramitats pels Jutjats de Mataró (Barcelona).

Política de Privacitat

Les dades personals que vostè ens faciliti per medi d’aquest espai web, seran tractades de forma totalment confidencial i seran incorporades a una base de dades gestionada per GraficArtPrints. De conformitat a la Llei Orgànica 5/1992 de 29 d’octubre (LOTARD), vostè te dret a accedir aquesta informació en els termes fixats per aquesta llei i modificar-ne o rectificar-ne les dades facilitades, dirigint-se per escrit a:

GraficArtPrints
Ctra. de Mata, 13
08304 – Mataró (Barcelona)