SOBRE L’ARTISTA

DIEGO BEAUMONT
Pamplona, 1981

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat del País Basc.