clock

Per a la impressió de proves de color o impressions giclée finals amb els materials del nostre estoc permanent, tenim un plaç de llirament inferior a  a dos dies laborals, en la majoria dels casos.

En cas de sol·licitar materials especials o fora del nostre estoc permanent, us informarem del plaç de llirament en el moment de rebre l’encàrrec.

Per a la digitalització d’un original, posterior optimització i impressió de la prova de color, el plaç pot variar degut a la naturalesa de cada procés, però normalment és inferior a tres dies.

Intentem donar-vos el millor servei possible en tot moment. Contestant ràpidament a les qüestions que ens plantegeu, aconsellant la millor opció o desvetllant-nos perquè les vostres impressions arribin a l’hora prevista. Els vostres comentaris confirmen que, estem en el bon camí…

DARRERS TREBALLS

DARRERES ENTRADES