“Les Cares del Vi” de Josep Barjuan

Portfoli A3 relacionat amb el món del vi, de l’àrea geogràfica Priorat amb vint dibuixos de Josep Barjuan, imprès en Hahnemühle Museum Etching 350gsm.